Servis Perkhidmatan

Pembinaan

Kerja-kerja pembinaan bangunan, pengstrukturan tanah dan pembinaan...

Penyelenggaraan

Menyelenggara kebocoran paip, kerosakan bangunan dan kerosakan jalan...

Perkhidmatan

Menyediakan perkhidmatan kejuteraan mekanikal dan pembersihan bangunan...

Pembekalan

Membekalkan peralatan binaan, menyediakan bahan mentah makanan basah/kering...

Batangau Jaya Sdn Bhd

Batangau Jaya Sdn. Bhd menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembinaan banggunan, penyelengaraan bangunan, penyelengaraan jalanraya, serta perkhidmatan bekalan seperti menyediakan makanan masakan Islam, katering dan sebagainya.