Urusniaga Syarikat

Pembinaan Dan Ubah Suai

 • Kerja-kerja pembinaan bangunan dan lain-lain.
 • Kerja-kerja pengstrukturan tanah.
 • Kerja-kerja pembinaan jalan.
 • Kerja-kerja pembinaan jambatan gantung.

Penyelenggaraan

 • Menyelenggara kebocoran paip.
 • Menyelenggara kerosakan bangunan.
 • Menyelenggara kerosakan jalan.

Perkhidmatan

 • Menyediakan perkhidmatan kejuteraan mekanikal.
 • Menyediakan perkhidmatan pembersihan bangunan.
 • Menyediakan perkhidmatan pengangkutan.
 • Menyediakan perkhidmatan kelengkapan/ kemudahan awam.
 • Menyediakan perkhidmatan mencuci bangunan.
 • Menyediakan perkhidmatan membersih kawasan.
 • Menyediakan perkhidmatan mengangkat sampah.
 • Menyediakan perkhidmatan sewaan jentera berat.

Pembekalan

 • Membekalkan peralatan binaan.
 • Menyediakan bahan mentah makanan basah/kering.
 • Menyediakan makanan bermasak Islam(katering).
 • Menyediakan bahan binaan (batu dan pasir).